Stageovereenkomst

In dit document worden de afspraken tussen stageorganisatie en stagiair vastgelegd. Het document is een aanvulling op de stageovereenkomst vanuit de onderwijsinstelling.

Deelnemersovereenkomst

Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen: Deelnemer: WLZ / WMO is de opdrachtgever Zorgboerderij de Wilhelminahoeve is de afnemer

Gespreksformulier functioneren

Het functioneringsgesprekgesprek wordt gevoerd aan de hand van dit gespreksformulier en wordt gezamenlijk ingevuld door de gesprekvoerder en medewerker. Deze handleiding geeft aan wat het doel is en welk materiaal nodig is bij het invullen van het gespreksformulier, wat de werkwijze is en hoe de verslaglegging gaat.